Don't CopyBook Online

* Please Fill Required Fields *
ZEVİN

Sanat hayata ayna tutar. William Shakespeare

Biyografi

Video Sanatında Paradoksal Döngü

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Tezin Adı (Türkçe) :Video Sanatında Paradoksal Döngü
Tezin Adı (İngilizce) :Videoart Paradoxical Loop
Hazırlayan Adı Soyadı :Sema ÖZEVİN
Danışmanı :Prof.E.Yıldız DOYRAN
Jüri Üyeleri
1)Prof.E.Yıldız DOYRAN
2)Prof.Tansel TÜRKDOĞAN
3)YRD.Doç.Şansal ERDİNÇ

Özet (Türkçe) :
Gelişim süreci 1960’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar uzanan Videoart, video ve ses verilerinin birlikte işlenmesine dayalı görsel ve işitsel bir sanat disiplinidir. Videonun ana vurgusu görüntü olup “görüyorum” anlamını taşırken sinemada vurgu yerini “gösteriyorum”a bırakır. Teknolojiye paralel bir çizgide, daha geniş imkânlar sunmaya başlayan videonun önemli bir cazibe alanı haline geldiği görülmektedir. Teknolojik ürünlere sahiplik oranındaki artış, günümüz teknolojisinin sağladığı kullanım kolaylıkları, belki en önemlisi de hayal gücü ve yaratıcılığı yansıtma konusunda sunduğu olanaklar, muhalif tavrı videoyu sanatçılar için önemli bir mecra haline getirmektedir. Bu bağlamda video; sinema, enstalasyon, video heykel, performans, urban screening (kentsel ekran), feminist video, gerilla video gibi birçok sanat alanında kullanılmaktadır. Sanatın yakın tarihinde iz bırakan bir kısım önemli işlerde mecra olarak yer alan videonun, “videoart” olarak anılan ayrı bir alanın doğuşuna da kaynaklık ettiği görülmektedir. Fotoğraf ve sinemaya göre daha ileri tarihlerde ortaya çıkarken sanatsal açıdan daha dinamik bir alan yaratmıştır. Videonun ortaya çıkışındaki temel felsefe olan kapitalist sistemin görsel yüzü olan televizyona muhalefet etmek temelinde başlarken zaman içinde sanatsal dönüşüm yaşamıştır. Videoart’ın temelinde yatan muhaliflik de başlangıcındaki ana felsefesinden gelmektedir. Çalışmada, videonun tarihsel gelişim çizgisi teknik unsurların yanı sıra bu alana katkı sağlayan sanatçılar ve işleri çerçevesinde de ele alınmaktadır. Ancak çalışmanın özellikle üzerinde yükseldiği düzlem paradoksal döngü bağlamında videoart’ın ele alınmasıdır. Bu temelden hareketle çalışmanın kavramsal çerçevesinde; paradoks, döngü ve ouroboros kavramlarına yer verilmektedir. Ayrıca çeşitli sanatçıların ve araştırmacıların bu kavramlara ilişkin videoart çalışmalarından örnekler sunulmaktadır. Çalışmada, yapılan araştırmalar doğrultusunda seçkisi oluşturulan videoart’larda sanatçıların bilerek ya da genel akışta içgüdüsel olarak paradoks, döngü ve ouroboros’a (sonsuz döngüye) yer verdikleri görülmektedir. Yapılan literatür taramasında, “paradoksal döngü” kavramı ekseninde videoart alanındaki işleri ele alıp değerlendiren bir araştırma ya da çalışmaya rastlanmamış olması, bu çalışmanın özgünlüğünü ön plana çıkarmaktadır. Çalışmanın gelecekte bu alanda yapılacak olan araştırmalara ve videoart alanındaki literatüre katkı sağlaması hedeflenmektedir.

 

Not: Tez, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında internet üzerinden tam metin açık erişime sunulma tarihi: 08.02.2018

Translate »